Nhạc Việt - Lời Tình Đầu Tiên (Lê Vân Tú) - Thanh Ngọc