Phạm Đnh Chương - Những ca khc t phổ biến

Dạ Tm Khc (thơ Thanh Tm Tuyền) - Trần Thái Hòa

Định Mệnh Buồn (thơ Phạm Thanh) - Minh Tấn

L Thư Ma Xun - Mai Hương

Mắt Buồn (thơ Lưu Trọng Lư) - Trần Thái Hòa

Mu Kỷ Niệm (thơ Nguyn Sa) - Vũ Khanh