Bài Tình Ca 21

             Nhạc và lời: Lê Vân Tú
           Tiếng hát: Thu Trang
           Hòa âm: Quốc Dũng


       Tặng các bạn trẻ của thế kỷ 21, những người
               đi tìm tình yêu trong thế giới điêu tàn.

Muộn màng hương nắng tàn,
Tình yêu xa khuất ngàn,
Vì đời làm cách ngăn những dòng sông.

Từ khi trăng đã xa lìa,
Mặt trời thương nhớ vô bờ,
Dòng sông kia đã khô lệ nhớ.

Rừng xưa đã úa vàng,
Hồ xanh cũng đã cạn,
Cuộc tình nào sẽ mang dấu thời gian.
        
Tình yêu em giữ hương nồng,
Cầm bằng như những cơn mộng,
Vì đời sẽ cuốn trôi theo dòng.
    
                                  
 
Tìm về nơi chốn xưa,
Giữa trùng dương xóa mờ,
Tìm lại trong giấc mơ,
Nghe băng sơn rạn vỡ.

Tìm nhau trong ánh trăng,
Giữa mùa Xuân giá băng,
Tìm lần theo dấu chân,
Những con đường phong trần.

Còn đâu tiếng suối nguồn,
Mùa Đông cũng đến muộn,
Mặt trời ngơ ngác buông
        nắng hoàng hôn.
        
Làm sao em biết nơi nào
Mùa Xuân còn thắm xanh màu,
Để tình yêu giữ thơm hương đầu.