Tiếng Buồn Của Giòng Sông
             Nhạc và lời: Lê Vân Tú
             Tiếng hát: Nghi Văn

Một giòng sông trôi,
Về nơi cuối trời,

Thuyền xa bến rồi,
Mưa ngàn sầu rơi ướt vai người đi.

Một giòng sông trôi
Về nơi thương nhớ xa vời,
Thuyền ơi có đến bên trời
Gởi tình ta theo.

Người về nơi nao,
Bờ xa dấu xưa chìm sâu,
Đường xưa đắm trong mưa sầu.

Nhớ em rừng chiều úa tàn,
Bước chân lạc giòng suối ngàn,
Vắng em cuộc đời rất buồn.

Người đem thương nhớ
Về nơi không bến không bờ,
Giòng sông im vắng,
Lắng nghe cõi lòng bơ vơ.


Water color by Le Chuon

Bến xưa ai vẫn mong chờ,
Tháng năm nào vẫn ơ thờ,
Dấu xưa giờ đã phai nhòa.

Từ ngày em đi,

Bờ xa nhớ về,
Lời xưa ước thề,
Đôi lòng còn ghi dấu chân người đi.

Từ ngày xa em,
Giòng sông liễu rũ tơ mềm,
Thuyền trôi lơ lững theo giòng
Giữa đời mênh mông.

Từ ngày xa em,
Mùa xưa lá rơi nhiều thêm,
Đường xưa đắm trong ưu phiền.

Nhớ em ngày tàn úa mềm,
Cánh chim lạc rừng đắm chìm,
Gió mưa dệt từng nỗi buồn.

Nhớ em ngày tàn úa mềm,
Cánh chim lạc rừng đắm chìm,
Gió mưa thì thầm gọi tên.