Bài Luân Vũ
                Mùa Đông


           Nhạc và lời: Lê Vân Tú
          Tiếng hát: Thu Trang

Chiều buông tiếng trầm ngân
    theo tiếng mưa lắng buồn,
Khi mùa đông tới lắng nghe hương đời
    chìm trong tiếng mưa rơi.

Mà em với chàng
    dìu nhau bước theo tiếng đàn
Nghe hồn xanh thắm, bước chân mơ màng
    dìu em đến bên chàng.

Đi, dìu em đi,
    dìu em đi tới phương trời
Đàn buông lơi,
    hồn chơi vơi đến bên người
Mặc giòng đời vẫn âm thầm
    cuốn theo giòng sông lãng trôi.

Nghe mùa đang reo,
    dìu em theo tiếng dương cầm


      
                                    Ca sĩ Thu Trang  

Lòng bâng khuâng,
    hồn lâng lâng với cung đàn
Đàn nhịp nhàng tiếng tơ trầm
    thiết tha mong đã mấy lần.

Dù mưa có về
    làm ngăn cách sông nước rồi
Bên người yêu dấu, phút giây hương nồng
    về thêm nhớ thêm mong.

Ngày mai vẫn còn
    mùi hương gởi theo gió ngàn
Nghe lòng hoang vắng, vấn vương tơ đàn
    vì em đã yêu chàng.

Nghe lòng hoang vắng, vấn vương tơ đàn
    từ đây thêm nhớ mong.