Thiên Đường 
         Hiu Quạnh


                   Nhạc: Lê Vân Tú
          Lời: Lê Vân Tú & Từ Công Phụng

               Tiếng hát: Quang Minh

Vàng bóng chiều rơi
Sợi buồn vương theo lối
Dấu chân xưa mờ phai,
Cuộc tình nay đã khuất
Xa mờ theo tháng ngày
Gởi cánh chim bay
     về thương nhớ ai chiều nay.

Nhìn tháng ngày đi
Tuổi buồn như chiếc lá
Thoáng rơi trên hồn ta,
Hồ cầm rung thương nhớ
Xa vời trên ngõ đời
Tìm ánh sao rơi
     về thương nhớ bao giờ nguôi.Ta từ nay giã từ
     những giòng sông đam mê
     trôi lạc trong sương mù.
Ta vùi quên đắng cay
     nghe tình yêu thoảng theo cơn gió
     bay qua khoảng đời.

Mộng ước tàn phai
Nhạc sầu dâng tê tái
Vấn vương trong hồn ai,
Đàn chùng rung thương nhớ
Mơ hồ trong gió chiều
Một bóng cô liêu về trong
      Thiên Đường Quạnh Hiu.