Những Mùa Xuân 
       Ly Hương

             Nhạc và lời:  Lê Vân Tú
             Tiếng hát:  Quang Minh

Mây chiều nay sao vấn vương
     gợi hồn theo nhớ thương
     về cố hương mịt mùng,

Xuân về đây không én bay
     chỉ đem thêm tiếc nhớ
     xa xôi niềm ước mơ.

Những mùa Xuân đem nhớ thương
     từ ngày xa cách quê hương,
     xót xa nỗi niềm tơ vương
     bước phong trần nhớ tiếc
     những ngày nắng phương trời
     đã xa xôi.

Sương chiều nay sao thiết tha
     gợi buồn dâng xót xa
     niềm nhớ thương quê nhà.

Xuân về đây không cánh mai
     chỉ đem thêm tê tái
     xa theo làn gió bay.

Những mùa Xuân đem nhớ thương,
     mùa Xuân xa cách quê hương
     bước chân lưu lạc tha phương,
     xót xa niềm nhớ tiếc
     những mùa nắng mưa nào
     đã xa rồi.
Đời người rồi cũng sẽ chóng qua
     sá chi năm tháng phồn hoa,
Mộng nào rồi cũng sẽ hết
     bơ vơ thấy đâu niềm vui.

Vì lòng còn mang thương nhớ
     thiếu quê thấy đời bỗng thừa,
     và lòng héo hơn bao giờ,
     mộng ước đã hững hờ,
     chỉ còn chút hương mơ ngày xưa.

Những mùa Xuân không én bay
     về đem theo đắng cay,
     và nhớ thương u hoài.

Những mùa Xuân không cánh mai
     về đem thêm tê tái
     xa theo làn gió bay.

Những mùa Xuân đem nhớ thương,
     mùa Xuân xa cách quê hương,
     bước chân lưu lạc tha phương,
     xót xa niềm nhớ tiếc
     những ngày nắng mưa nào
     đã xa rồi.