Đêm Mưa Viễn Xứ
             Nhạc và lời:  Lê Vân Tú
             Tiếng hát:  Mỹ Lệ

Một ngày trời giăng mưa nơi chốn xưa xa vời,
Một ngày sầu chơi vơi trong trái tim lẻ loi.

Một trời nhớ nhung xưa theo về với cơn mưa,
Đong đầy những đêm mơ, dài thêm nhung nhớ.

Một thời dấu hương phai, xa mờ cánh chim bay,
Âm thầm gió cuốn trôi về phương trời.

Ngày đi nắng chưa phai,
        những chiều buồn mây trắng bay,
Mà giờ đây, quá xa xôi
        phương trời nào mưa vẫn rơi.

Một vòng tay đã xa xôi,
       đưa tiễn người về cuối trời,
Một lần thôi, là một lần thương nhớ trong đời.

Một ngày, ngày trôi qua bao ước mơ phai nhòa,
Một ngày sầu giăng mưa trong trái tim mờ xóa.

Giòng đời vẫn trôi qua, hững hờ những phôi pha,
Chỉ còn những đêm mưa, về đem thương nhớ.

Mộng đời vẫn chơi vơi, trên từng phiến mây trôi,
Quê nhà vẫn xa xôi mờ phương trời.

Giòng đời vẫn trôi qua, hững hờ những phôi pha,
Chỉ còn những đêm mưa, về đem thương nhớ.

Mộng đời vẫn chơi vơi, trên từng phiến mây trôi,
Quê nhà vẫn xa xôi, mù khơi.