Chim Bay Về Huế
             Nhạc và lời:  Lê Vân Tú
             Tiếng hát:  Mỹ Lệ

Chiều nay
Trùng dương sóng dâng mờ xóa,
Nhìn theo bóng con tàu xa,
Đem nhớ thương về quê xưa.

Chiều nay
Chim trắng bên bờ đại dương,
Tung cánh bay về ngàn phương,
Nghe thiết tha tình quê hương.

Mờ xa
Là đây Huế trong lòng ta,
Là bao vấn vương ngày qua,
Xa vắng khung trời tưởng nhớ.

Còn đây,
Hoa nắng trên hàng phượng rơi,
Chung lối đi về cùng ai,
Năm tháng không hề nhạt phai.

Giờ quê hương yêu dấu,
Xa cách đôi bờ đại dương,
Giòng sông Hương im bóng,
Bao ước mơ vẫn xuôi giòng,
Bao tháng năm vẫn xanh màu,
Soi bóng ai đứng bên cầu,
Để chiều tàn nghiêng nắng theo về đâu.
Và Kim Long thương nhớ,
Ghi dấu bao ngày mộng mơ,
Thuyền ai neo trên bến,
Cho nhớ thương cách đôi bờ,
Cho áo thêu nắng An Hòa,
Se thắm hoa bướm Hương Trà,
Dệt thành vần thơ khắc trong hồn thiết tha.

Rồi đây,
Dù đi bốn phương trời xa,
Dù xa cách bao ngày qua,
Vẫn nhớ thương về quê xưa.

Rồi đây
Khi nắng Thu tàn ngoài sân,
Khi gió Đông về lạnh căm,
Ai có nghe lòng bâng khuâng.

Tìm đâu
Giòng sông ấm êm ngày thơ,
Tìm đâu bóng con đò xưa,
Vương vấn khung trời tưởng nhớ.

Tìm đâu
Hoa nắng trên hàng phượng rơi,
Mây thắm bên đời nổi trôi,
Cho nhớ thương hoài mà thôi.