01. Lời Tình Đầu Tiên - Thanh Ngọc   (Karaoke   Beat)
   
                            02. Dấu Tình Xa - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                            03. Nhạc Khúc Trầm Mi - Bảo Yến   (Karaoke   Beat)
   
                            04. Bài Tình Ca 21 - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                            05. Mưa Chiều Bên Ấy - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                            06. Tiếng Sóng - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                            07. Lênh Đênh - Bảo Yến   (Karaoke   Beat)
   
                            08. Một Ngày Vắng Anh - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                            09. Vỗ Về Đêm Mưa - Quang Tuấn   (Karaoke   Beat)