01. Một Thời Dấu Yêu - Quỳnh Lan   (Karaoke   Beat)
   
                      02. Tiếng Buồn Của Giòng Sông - Nghi Văn   (Karaoke   Beat)
   
                      03. Phương Trời Viễn Mộng - Quang Lý   (Karaoke   Beat)
   
                      04. Hãy Nghe Em Hát - Quỳnh Lan   (Karaoke   Beat)
   
                      05. Mỗi Độ Thu Về - Hồ Bích Ngọc   (Karaoke   Beat)
   
                      06. Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh - Ngọc Tuyền   (Karaoke   Beat)
   
                      07. Thiên Thần Của Em - Quỳnh Lan   (Karaoke   Beat)
   
                      08. Màu Dĩ Vãng - Hồ Bích Ngọc   (Karaoke   Beat)
   
                      09. Lạc Bước - Quang Lý   (Karaoke   Beat)
   
                      10. Mùa Hè Rực Rỡ - Từ Hiền Trang   (Karaoke   Beat)