01. Nghĩ Về Quê Hương - Diễm Liên   (Karaoke   Beat)
   
                  02. Yêu Em Bốn Mùa - Xuân Phú & Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  03. Mái Tóc Ngày Thơ - Võ Hạ Trâm   (Karaoke   Beat)
                  04. Lời Hẹn Chân Mây - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  05. Mái Tóc Ngày Thơ - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
                  06. Đời Vui Bên Nhau - Võ Hạ Trâm   (Karaoke   Beat)