01. Màu Dĩ Vãng - Hồ Bích Ngọc   (Karaoke   Beat)
   
                            02. Bản Đàn Không Tên - Quỳnh Lan   (Karaoke   Beat)
   
                            03. Như Trong Cơn Mơ - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                            04. Lời Say - Bảo Yến   (Karaoke   Beat)
   
                            05. Cuốn Theo Dòng Đời - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                            06. Thì Thầm Cơn Mưa Hạ - Song Giang   (Karaoke   Beat)
   
                            07. Trên Từng Vết Buồn - Song Giang   (Karaoke   Beat)
   
                            08. Vỗ Về Đêm Mưa - Quang Tuấn   (Karaoke   Beat)