01. Khi Tình Yêu Đến - Bảo Yến   (Karaoke   Beat)
   
                            02. Bài Luân Vũ Mùa Đông - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                            03. Từ Em Đến - Thụy Long   (Karaoke   Beat)
   
                            04. Bay Lên Nỗi Buồn - Hồ Bích Ngọc   (Karaoke   Beat)
   
                            05. Tình Xa Vắng - Thanh Ngọc   (Karaoke   Beat)
   
                            06. Tình Khúc Bốn Mùa - Bảo Yến   (Karaoke   Beat)
   
                            07. Vỗ Về Đêm Mưa - Quang Tuấn   (Karaoke   Beat)
   
                            08. Dư Âm Mùa Xưa - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                            09. Tiếng Yêu Thương - Hồ Bích Ngọc   (Karaoke   Beat)
   
                            10. Đường Tình Yêu - Thanh Ngọc   (Karaoke   Beat)