01. Đêm Buồn Việt Nam - Bảo Yến   (Karaoke   Beat)
   
                  02. Việt Nam Quê Hương Ngàn Đời - Bảo Yến   (Karaoke   Beat)
   
                  03. Như Trong Cơn Mơ - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  04. Ánh Dương Tình Yêu - Xuân Phú   (Karaoke   Beat)
   
                  05. Đưa Em Về Miệt Vườn - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  06. Đời Là Giấc Mơ - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                  07. Dư Âm Mùa Xưa - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  08. Tiếng Sóng - Quang Minh   (Karaoke   Beat)