01. Tóc Mây Nào Bay - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  02. Đường Xưa Áo Trắng - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  03. Dạ Khúc Hoài Thu - Lệ Thu   (Karaoke   Beat)
   
                  04. Về Quê Mẹ - Thu Trang   (Karaoke   Beat)
   
                  05. Về Thăm Trường Xưa - Xuân Phú   (Karaoke   Beat)
   
                  06. Lời Ru Nồng Nàng - Xuân Phú   (Karaoke   Beat)
   
                  07. Cuốn Theo Dòng Đời - Thu Trang   (Karaoke   Beat)