01. Có Em Bên Đời - Hồ Quỳnh Hương   (Karaoke   Beat)
   
                      02. Phút Giây Là Mãi Mãi - Lê Hiếu   (Karaoke   Beat)
   
                      03. Thì Thầm Mùa Thu - Mai Khôi   (Karaoke   Beat)
   
                      04. Đời Là Giấc Mơ - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                      05. Nhớ Em - Nguyên Thảo   (Karaoke   Beat)
   
                      06. Hồng Hoa - Lê Hiếu   (Karaoke   Beat)
   
                      07. Nhịp Đời Lặng Lẽ - Hồ Quỳnh Hương   (Karaoke   Beat)
   
                      08. Tiếng Sóng - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                      09. Đôi Mắt Thanh Bình - Nguyên Thảo   (Karaoke   Beat)
   
                      10. To Find Peace In Your Eyes - Mai Khôi   (Karaoke   Beat)
   
                      11. Tại Sao? - Lê Hiếu   (Karaoke   Beat)
   
                      12. Nhịp Xuân Ca - Tóc Tiên   (Karaoke   Beat)