01. Chiều Tĩnh Lặng - Mỹ Tâm   (Karaoke   Beat)
   
                  02. Tâm Tưởng - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                  03. Đêm Mưa Viễn Xứ - Mỹ Lệ   (Karaoke   Beat)
   
                  04. Đôi Mắt Thanh Bình - Nguyên Thảo   (Karaoke   Beat)
   
                  05. Những Mùa Xuân Ly Hương - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                  06. Tiễn Em Về - Mỹ Tâm   (Karaoke   Beat)
   
                  07. Như Mây Mùa Thu - Nguyên Thảo   (Karaoke   Beat)
   
                  08. Thiên Đường Hiu Quạnh - Quang Minh   (Karaoke   Beat)
   
                  09. Chim Bay Về Huế - Mỹ Lệ   (Karaoke   Beat)
   
                  10. Một Mùa Để Thương Và Một Mùa Để Nhớ - Lê Hiếu   (Karaoke   Beat)