Albums
   Author
   Interviews
   Concerts
   Others


  Đm nhạc
       Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi

  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi


 Đm nhạc thnh phng ra mắt CD Tiếng Buồn Của Ging Sng  tại Canberra Labor Club,
 1 thng 4, 2008.

                   MC Quỳnh Xun & Ngọc Quang
              Đức Dung & Quỳnh Xun với Nhịp Xun Ca 
           Bch H trong ca khc Một Thời Dấu Yu                                     Đức Minh với Tiếng Buồn Của Ging Sng

 


 
                     Dạ Thảo với Hy Nghe Em Ht                                       Đỗ Ngọc Tn trong ca khc Vỗ Về Đm Mưa

 


 
  L Vn T v Bch H trong ca khc Thin Thần Của Em                         Đinh Dạ Thảo trong Th Thầm Ma Thu

 


 
                Đức Minh với ca khc Mỗi Độ Thu Về                                                  Ngọc Quang v Tim Aline

 


 
                                                       Tim Aline chuyện tr cng đồng hương ở Canberra