Albums
   Author
   Interviews
   Concerts
   Others


  Đm nhạc
       Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng
  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng
  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng


  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng


  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng

  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng


  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng


  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng

  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng

  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng

  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng

  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng
  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng
  Đm nhạc
     Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi
   Bch H  2  3
     Đức Minh  2
     Đinh Dạ Thảo  2
     Thu Hằng  2
     Đỗ Ngọc Tn  2
     Minh Thư  2
     Hong Anh  2
     Dạ Thảo  2
     Mai Vy  2
     Vũ Hng Đm nhạc thnh phng ra mắt CD C Em Bn Đời tại National Gallery of Australia,
 1 thng 4, 2006
                             Quan khch vo hội trường
   

                          Quan khch trong thnh đường
   

 
                                                MC Hoi Ym v V Dung

 


 
                                                     Ca sĩ Bch H trnh by ca khc chủ đề C Em Bn Đời

 


 
                  Ca sĩ Đức Minh trong ca khc Pht Giy L Mi Mi cng với nhạc sĩ Vũ Hng v Phạm Quang Ngọc

 


 
                                                  Ca sĩ Đinh Dạ Thảo trong ca khc Th Thầm Ma Thu

 


    
                                                            Ca sĩ Thu Hằng trong ca khc Nhớ Em

 


    
                                                       Đỗ Ngọc Tn trnh by ca khc Đời L Giấc Mơ

 


 
                                                          Ca sĩ Minh Thư trong bản Chim Bay Về Huế

 


 
                                                        Ca sĩ Bch H trong ca khc Nhịp Đời Lặng Lẽ

 


 
                                                       Ca sĩ Hong Anh trnh by ca khc Tiễn Em Về

 


 
                                                        Ca sĩ Dạ Thảo trong ca khc Đm Mưa Viễn Xứ

 


 
                                                Hong Anh v Thu Hằng song ca bản Đi Mắt Thanh Bnh

 


 
                                                      Mai Vy trong ca khc To Find Peace In Your Eyes

 


 
                                                    Ca sĩ Bch H trong nhạc phẩm Thin Thần Của Em

 


 
                                         Đỗ Ngọc Tn với ca khc Một Ma Để Thương V Một Ma Để Nhớ

 


 
                                                            Đinh Dạ Thảo trong ca khc Mỗi Độ Thu Về

 


 
                                                         Nhạc sĩ Vũ Hng trnh by ca khc Tiếng Sng

 


 
                                                       Ca sĩ Dạ Thảo trong ca khc Như My Ma Thu

 


 
                                                            Ca sĩ Đức Minh trnh by ca khc Tại Sao?

 


 
                                                         Ca sĩ Minh Thư trong ca khc Chiều Tĩnh Lặng

 


 
                                                       Đinh Dạ Thảo v Mai Vy song ca bản Nhịp Xun Ca 
 
                                             Cc ca sĩ đồng ca bản Nhịp Xun Ca để chấm dứt chương trnh
 
                                                           MC V Dung v Hoi Ym cm ơn khn giả
 
                                                     Quan khch v thn hữu chụp hnh lưu niệm 
                                                               Cameramen Ngọc nh v Đnh Bảng 
                                                    Mai Uyn, Thu Giang v Phong trong Ban tổ chức                   
                               Ca sĩ Bch H                                                                                              Ca sĩ Dạ Thảo                         
                           Ca sĩ Hong Anh                                              Tranh thiếu nữ do L Hồng Pht vẽ ring cho đm nhạc