Albums
   Author
   Interviews
   Concerts
   Others


  Đm nhạc
       Tm Tuong

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi


  Đm nhạc
     Tm Tuong
   Hạnh Duyn 2
     Đức Minh
     Dạ Thảo 2
     Mai Vy
     Đức Nam
     Vũ Hng
     Thu Cc
     Ngọc Lin

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi


  Đm nhạc
     Tm Tuong
   Hạnh Duyn 2
     Đức Minh
     Dạ Thảo 2
     Mai Vy
     Đức Nam
     Vũ Hng
     Thu Cc
     Ngọc Lin

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi


  Đm nhạc
     Tm Tuong
   Hạnh Duyn 2
     Đức Minh
     Dạ Thảo 2
     Mai Vy
     Đức Nam
     Vũ Hng
     Thu Cc
     Ngọc Lin

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi


  Đm nhạc
     Tm Tuong
   Hạnh Duyn 2
     Đức Minh
     Dạ Thảo 2
     Mai Vy
     Đức Nam
     Vũ Hng
     Thu Cc
     Ngọc Lin

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi

  Đm nhạc
     Tm Tuong
   Hạnh Duyn 2
     Đức Minh
     Dạ Thảo 2
     Mai Vy
     Đức Nam
     Vũ Hng
     Thu Cc
     Ngọc Lin

  Đm nhạc
    C Em Bn Đi

 Đm nhạc thnh phng ra mắt CD Tm Tưởng tại Viện Đại Học Quốc Gia Australia,
 8 thng 5, 2005.


                          Quan khch trong thnh đường
   

 
                                                 MC Hạ Ly v Ngọc Quang

 


 
                     Ca sĩ Hạnh Duyn trong ca khc Chiều Tĩnh Lặng, với hai nhạc sĩ Vũ Hng v Phạm Quang Ngọc

 


 
                                                Ca sĩ Đức Minh trnh by cc ca khc Tm Tưởng v Hồng Hoa

 


 
                            Ca sĩ Dạ Thảo trong ca khc Đm Mưa Viễn Xứ với hai nhạc sĩ Sĩ Phương v Vũ Hng

 


                     
                                                Mai Vy trong ca khc Đi Mắt Thanh Bnh

 


                     
                                          Đức Nam trong ca khc Những Ma Xun Ly Hương v Đời L Giấc Mơ

 


 
                                                    Ca sĩ Hạnh Duyn trong ca khc Tiễn Em Về

 
 

                     
                     Nhạc sĩ Vũ Hng trnh by ca khc
                            Thin Đường Hiu Quạnh
 
   Ngọc Lin trong ca khc Chim Bay Về Huế

 

 
                                                            Thu Cc trong ca khc Như My Ma Thu

                    Ca sĩ Dạ Thảo trong ca khc 
          Một Ma Để Thương V Một Ma Để Nhớ
 
         Ngọc Lin, Dạ Thảo, Đinh Dạ Thảo,
    Đức Nam, Thu Cc, Đức Minh, v Trần Thu Cc
                      hợp ca bi Đảo Dừa 
                                                            Cc ca sĩ trong hậu trường sn khấu